AI básnička o Bílé paní z Krumlova

Váš text zde

V kódu výše jsem vytvořil

s třídou "center-text" a použil jsem CSS styl pro nastavení zarovnání textu na střed pomocí text-align: center;. Vložte svůj text mezi

tagy uvnitř tohoto

, a váš text bude zarovnán na střed stránky.

                                                          O pověsti z Českého Krumlova povím,

                                                          Kde tajemství dávných časů přebývá.

                                                          Příběh se váže k hradu nad Vltavou,

                                                          Kde zázraky a strašidla se schází.

                                                          Prý starý hradní pán, hrabě Krumlovský,

                                                          Měl dceru krásnou, co oči lákaly.

                                                          Jmenovala se Štěpánka a byla mocná,

                                                          Jenže zlý hrabě ji do věže zavřel.

                                                          Láska ji svázanou nechala v srdci,

                                                          A vždycky oknem smutně vyhlížela.

                                                         hrabě Krumlovský ji ve věži držel,

                                                         A svou mocí nad ní pokořoval.

                                                         Jednoho dne k věži přišel tajemný muž,

                                                         Který sliboval pomoc Štěpánce.

                                                         Byl čaroděj, který měl moc kouzelnou,

                                                         A plánoval hraběti konec svého zlu.

                                                         Pomohl Štěpánce k útěku z věže,

                                                         A začala bitva s hrabětem zlým.

                                                         Čaroděj s kouzly a Štěpánka s odvahou,

                                                         Bojovali za svobodu srdce jejím.

                                                         Světlo a temnotu rozdělil meč,

                                                         A hrabě Krumlovský byl poražen.

                                                         Štěpánka byla konečně volná,

                                                         A pověst o její síle zaznamenána.

                                                         Od té doby prý na hradě v Krumlově

                                                         Duch Štěpánky se občas jeví.

                                                         Ať jako bílá postava nebo stín,

                                                         Připomíná lásku, co nikdy nezeství.

                                                         Tak pověst tajemnou z Českého Krumlova,

                                                         O statečné dívce s čistým srdcem.

                                                         Ať žije dál ve vzpomínkách a písních,

                                                         Ať její odvaha zůstává věčným světlem.